Warto uczyć się z nami

wachlarz kursów językowych na wszystkich poziomach zaawansowania.

Zadaj pytanie

Nie jesteś zdecydowany?
Spytaj specjalisty przejdź-do

Testy online

Wybierz rodzaj testu

Dlaczego my?

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, poświadczonemu m.in. tytułem najlepszej szkoły w rankingu szkół językowych Krakowa, przyznanym nam przez portal Love Kraków w 2016 roku oraz wykwalifikowanej kadrze, zajęcia prowadzone są na najwyższym poziomie. Ponad 85% naszych kursantów wybiera ILT kierując się poleceniem znajomych, co jest dla nas powodem do szczególnej satysfakcji.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, poświadczonemu m.in. tytułem najlepszej szkoły w rankingu szkół językowych Krakowa, przyznanym nam przez tygodnik Newsweek już w 2002 roku, oraz wykwalifikowanej kadrze, zajęcia prowadzone są na najwyższym poziomie…

Więcej

Język angielski

Prowadzone przez nas kursy mają na celu rozwój wszystkich umiejętności niezbędnych do prawidłowej nauki języka – znajomość gramatyki, umiejętność pisania, mówienia oraz rozumienia ze słuchu. Tylko takie podejście gwarantuje pełne poznanie języka obcego.

Więcej

Język niemiecki

Prowadzone przez nas kursy mają na celu rozwój wszystkich umiejętności niezbędnych do prawidłowej nauki języka – znajomość gramatyki, umiejętność pisania, mówienia oraz rozumienia ze słuchu. Tylko takie podejście gwarantuje pełne poznanie języka obcego.

Więcej

Język polski

Prowadzone przez nas kursy mają na celu rozwój wszystkich umiejętności niezbędnych do prawidłowej nauki języka – znajomość gramatyki, umiejętność pisania, mówienia oraz rozumienia ze słuchu. Tylko takie podejście gwarantuje pełne poznanie języka obcego.

Więcej
 

Lekcje z native
speakerami

Certyfikaty
po każdym kursie

Grupy
max 10 osobowe

Bogate zaplecze
multimedialne

Business
English

Platforma
e-learningowa

Wybrani klienci

 

Nasz zespół

team3

Jamie Lannister

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum dignissim vehicula sapien, et elementum sem eleifend ut.

team2

Cersei Lannister

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum dignissim vehicula sapien, et elementum sem eleifend ut.

team1

John Snow

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum dignissim vehicula sapien, et elementum sem eleifend ut.

Business English

Zagadnienia merytoryczne

Zapoznanie kursantów z terminologią biznesową; Nauka czytania i analizy tekstów biznesowych; Nauka – w szerokim zakresie tematów – formułowania przejrzystych i szczegółowych wypowiedzi ustnych i pisemnych; Nauka wyjaśniania swojego stanowiska w sprawach będących przedmiotem dyskusji z rozważaniem wad i zalet różnych rozwiązań; Pisanie listu motywacyjnego/reklamacyjnego/ z prośbą o zapytanie; maila, raportu.

Przykładowe zakresy tematyczne

Dział HR (Human Resources); Marketing; Prowadzenie własnej działalności; Podróżowanie w celach biznesowych.; Nowe technologie i zmiany; Relacja z klientem.

Ogólne zagadnienia językowe

Nauka prowadzenia negocjacji z klientem oraz rozmowy z klientem; Rozmowy telefoniczne; Prezentacje; Styl formalny i nieformalny a zadawanie pytań; Tryby warunkowe (pierwszy i drugi) w zadawaniu pytań o produkt lub usługę; Czasowniki modalne; Strona bierna; Mowa zależna; Forma „used to” do wyrażania czynności i przyzwyczajeń z przeszłości; Słowotwórstwo; Użycie rodzajników i zaimków.

Informacje o egzaminie BEC Vantage, znajdziesz tutaj.

 

Zapisz się

Zagadnienia merytoryczne

Pisanie i analiza raportów; Pisanie listów, planów biznesowych (proposals); Nauka analizy tekstów biznesowych (dostrzegając znaczenia ukryte, niedosłowne); Płynne, spontaniczne wypowiadanie się z użyciem właściwych sformułowań biznesowych.; Formułowanie jasnych wypowiedzi (ustnych i pisemnych) na złożone tematy biznesowe.

Przykładowe zakresy tematyczne

Zarządzanie; Przewaga konkurencyjna; Reklama i sprzedaż; Finanse; Środowisko pracy; Relacje/stosunki biznesowe.

Ogólne zagadnienia językowe

Czasowniki frazowe; Łączniki (despite ect); Formalny i nieformalny angielski biznesowy; Ćwiczenia rozumienia ze słuchu; Ćwiczenia w ustnych wypowiedziach na tematy biznesowe; Tryby warunkowe; Zdania złożone; Przysłówki; Zdania względne definiujące i niedefiniujące.

Więcej informacji na temat egzaminu BEC Higher znajdziesz tutaj.

 

Zapisz się

RACHUNKOWOŚĆ

(Zasady rachunkowości; Dokumenty finansowe; Rodzaje aktywów; aktywa vs. pasywa; kapitał; Sprawozdania finansowe; Audyt; Operacje gospodarcze, rodzaje kont; Amortyzacja, metody amortyzacji; Standardy rachunkowości; Podatki)

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

(Rodzaje spółek; Kapitał w przedsiębiorstwie; Wskaźniki finansowe; Strategia finansowa firmy; Fuzje i przejęcia; Leasing)

BANKOWOŚĆ

(Rodzaje banków; produkty bankowe)

Kurs kierowany do osób na poziomie B1/B2 (język angielski ogólny).

Zapisz się

LEGAL ENGLISH

Standardowy kurs obejmuje wszystkie zagadnienia prawne oraz językowe potrzebne aby zdać egzamin TOLES Advanced. Materiał realizowany jest na bazie zadań egzaminacyjnych, począwszy od
– TOLES Foundation
– TOLES Higher,
skończywszy na TOLES Advanced i stanowi świetne przygotowanie do egzaminu TOLES na każdym poziomie.

Dodatkowo kurs obejmuje:

– techniki egzaminacyjne do egzaminu TOLES
– tłumaczenie i sporządzanie wybranych umów
– egzamin próbny

Zapisz się