Cennik

 • Grupa I

  Z języka polskiego na obcy:

  tłumaczenia przysięgłe: 39,02 zł
  tłumaczenia zwykłe: od 60,00 zł

  Z języka obcego na polski:

  tłumaczenia przysięgłe: 32,52 zł
  tłumaczenia zwykłe: od 50,00 zł

 • Grupa II

  Z języka polskiego na obcy:

  tłumaczenia przysięgłe: 42,27 zł
  tłumaczenia zwykłe: od 70,00 zł

  Z języka obcego na polski:

  tłumaczenia przysięgłe: 39,02 zł
  tłumaczenia zwykłe: od 60,00 zł

podane ceny są cenami netto

Tłumaczenie przysięgłe = 1125 znaków
Tłumaczenie zwykłe = 1750 znaków

tłumaczenia specjalistyczne wyceniane są indywidualnie
poświadczenie za zgodność z oryginałem = 50%
uwierzytelnienie = 50%
tłumaczenie język obcy > na język obcy = + 50%
ekspres = + 50% stawki tłumaczenia
konieczność edycji graficznej, tabel itp. = + 25%

Nr konta: 33 12404605 1111 0000 54679612