ACADEMIC ENGLISH

[PL]

Celem kursu Acadmic English jest wprowadzenie słuchacza w świat języka akademickiego, który pojawia się w artykułach naukowych i literaturze uniwersyteckiej. Kurs przeznaczony jest dla osób, które będą uczestniczyć lub prowadzić wykłady i prezentacje w języku angielskim bądź też uczestniczyć w międzynarodowych konferencjach. Uczestnictwo w zajęciach pomoże również w przygotowaniu prac pisemnych na poziomie akademickim.

 [EN]

The course concerns the English used in academic textbooks, articles, lectures and seminars. It will be helpful for people who need to attend or give lectures and presentations in English or to participate in international conferences. It will also be valuable for anyone who has to prepare assignments or write up dissertations in English.

Kurs dostępny „na zamówienie” lub w formie zajęć indywidualnych.