ILT Quality

 

IQS – ILT QUALITY STANDARD – Zwrot 100 % ceny egzaminu w przypadku niepowodzenia.

IQS

Zasady, wedle których zwracamy 100% ceny egzaminu w przypadku niepowodzenia:
  • Zapis na poziom sugerowany przez Szkołę ILT (na podstawie testu gramatycznego i rozmowy kwalifikacyjnej);
  • Uczestnictwo w rocznym kursie przygotowującym do egzaminu;
  • Nie mniej niż 90 % obecności na zajęciach;
  • Pozytywny wynik z obu testów na zakończenie semestru (co najmniej 60 %);
  • Uczestnictwo i zaliczenie wszystkich części Mock Exam (co najmniej 60% z każdej części);
  • Zapis na egzamin przez Szkołę ILT.