Bec Higher

Zagadnienia merytoryczne

Pisanie i analiza raportów; Pisanie listów, planów biznesowych (proposals); Nauka analizy tekstów biznesowych (dostrzegając znaczenia ukryte, niedosłowne); Płynne, spontaniczne wypowiadanie się z użyciem właściwych sformułowań biznesowych.; Formułowanie jasnych wypowiedzi (ustnych i pisemnych) na złożone tematy biznesowe.

Przykładowe zakresy tematyczne

Zarządzanie; Przewaga konkurencyjna; Reklama i sprzedaż; Finanse; Środowisko pracy; Relacje/stosunki biznesowe.

Ogólne zagadnienia językowe

Czasowniki frazowe; Łączniki (despite ect); Formalny i nieformalny angielski biznesowy; Ćwiczenia rozumienia ze słuchu; Ćwiczenia w ustnych wypowiedziach na tematy biznesowe; Tryby warunkowe; Zdania złożone; Przysłówki; Zdania względne definiujące i niedefiniujące.

Więcej informacji na temat egzaminu BEC Higher znajdziesz tutaj.