Financial English

RACHUNKOWOŚĆ (Zasady rachunkowości; Dokumenty finansowe; Rodzaje aktywów; aktywa vs. pasywa; kapitał; Sprawozdania finansowe; Audyt; Operacje gospodarcze, rodzaje kont; Amortyzacja, metody amortyzacji; Standardy rachunkowości; Podatki)

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA
(Rodzaje spółek; Kapitał w przedsiębiorstwie; Wskaźniki finansowe; Strategia finansowa firmy; Fuzje i przejęcia; Leasing)

BANKOWOŚĆ
(Rodzaje banków; produkty bankowe)

Kurs kierowany do osób na poziomie B1/B2 (język angielski ogólny).