Kursy egzaminacyjne

 

ZAPISTY TRWAJĄ! ZAPISZ SIĘ TERAZ!

ZAPISY WŁAŚNIE TRWAJĄ! SPRAWDŹ TUTAJ!

Na prowadzonych przez nas kursach EGZAMINACYJNYCH, oprócz umiejętności językowych, ćwiczone są techniki egzaminacyjne niezbędne do uzyskania pożądanych wyników na danym egzaminie.

Nasze grupy są maksymalnie 10-osobowe. Pozwala to na indywidualne podejście do każdego Słuchacza.

W cenie każdego kursu zawarty jest pakiet zajęć dodatkowych.

Zajęcia prowadzone są przez lektora polskiego oraz przez wykwalifikowanego native speakera.

Dodatkowo Szkoła oferuje uczestnikom każdego kursu egzaminacyjnego bezpłatny, wewnętrzny Mock Exam („próbny test”), który nie odbiega charakterem i stopniem trudności od egzaminów zdawanych w British Council. Poziomy kursów standardowych to od B2.2 do C.2

IQS – ILT QUALITY STANDARD – Zwrot 100 % ceny egzaminu w przypadku niepowodzenia.

IQS

Zasady, wedle których zwracamy 100% ceny egzaminu w przypadku niepowodzenia:
  • Zapis na poziom sugerowany przez Szkołę ILT (na podstawie testu gramatycznego i rozmowy kwalifikacyjnej);
  • Uczestnictwo w rocznym kursie przygotowującym do egzaminu;
  • Nie mniej niż 90 % obecności na zajęciach;
  • Pozytywny wynik z obu testów na zakończenie semestru (co najmniej 60 %);
  • Uczestnictwo i zaliczenie wszystkich części Mock Exam (co najmniej 60% z każdej części);
  • Zapis na egzamin przez Szkołę ILT.