Kursy standardowe

Prowadzone przez nas kursy STANDARDOWE mają na celu rozwój wszystkich umiejętności niezbędnych do prawidłowej nauki języka – znajomość gramatyki, umiejętność pisania, mówienia oraz rozumienia ze słuchu. Tylko takie podejście gwarantuje pełne poznanie języka obcego. Poziomy kursów standardowych to od A1 do B2.1

Nasze grupy są maksymalnie 10-osobowe. Pozwala to na indywidualne podejście do każdego Słuchacza.

W cenie każdego kursu zawarty jest pakiet zajęć dodatkowych.

Zajęcia prowadzone są przez lektora polskiego oraz przez wykwalifikowanego native speakera.