Kursy standardowe

KURSY STANDARDOWE JĘZYKA ANGIELSKIEGO oferowane są na poziomach od A1 (absolute beginners) do C2 (proficient users) i mają na celu praktyczną naukę języka angielskiego przez równomierny rozwój wszystkich Waszych kompetencji językowych – umiejętności mówienia oraz rozumienia ze słuchu, znajomości gramatyki i poprawności wypowiedzi pisemnej, ale nastawione są przede wszystkim na komunikację.

Wykorzystujemy pełny zakres metodyki nauczania języków obcych dostosowując się do Waszych potrzeb i nie ograniczamy się do stosowania tylko jednej metody nauczania. Priorytetem kursów standardowych jest nabycie przez Was umiejętności komunikacji, ale jeżeli jesteście zainteresowani zdawaniem egzaminów międzynarodowych, to lektorzy zaproponują Wam dodatkowe materiały służące temu celowi.

Wykorzystujemy tablice i ćwiczenia interaktywne oraz narzędzia softwarowe wspomagające nauczanie. Posiadamy platformę elektroniczną, która pozwala Wam nadrobić zaległości oraz wspiera proces uczenia się. Zajęcia prowadzone są przez lektorów polskich oraz wykwalifikowanych native-speakerów.