Poziomy nauczania

Poziom wg. Rady EuropyPoziomy w ILT język angielskiEgzaminy
A1Elementary 
A2Pre – IntermediateKET
B1IntermediatePET
B2Upper – Intermediate 
FCEFCE
C1Pre – CAE 
CAECAE
C2PRE – CPE 
CPECPE