Kursy egzaminacyjne

POZIOMY:

B2 (Mittelstufe 1, Mittelstufe 2, Mittelstufe 3)
C1 (Mittelstufe 4, Mittelstufe 5, Mittelstufe 6)
C2 (Oberstufe 1, Oberstufe 2, Oberstufe 3)

Na zajęciach, oprócz umiejętności językowych, ćwiczone są techniki egzaminacyjne niezbędne do uzyskania pożądanych wyników na danym egzaminie.