Poziomy nauczania

Poziom wg.
ESOKJ
Poziomy w ILT

język Niemiecki

Egzaminy
A1 A1.1  
  A1.2 SD1
A2 A2.1  
  A2.2 SD2
B1 B1.1  
  B1.2 GZ B1
B2 B2.1  
B2.2

B2.3

GZ B2
C1 C1.1  
C1.2

C1.3

GZ C1
C2 C2.1  
C2.2 GZ C2 GDS