Poziomy nauczania

Poziom wg.
ESOKJ
Poziomy w ILT

język Niemiecki

Egzaminy
A1A1.1 
 A1.2SD1
A2A2.1 
 A2.2SD2
B1B1.1 
 B1.2GZ B1
B2B2.1 
B2.2

B2.3

GZ B2
C1C1.1 
C1.2

C1.3

GZ C1
C2C2.1 
C2.2GZ C2 GDS