Technical English

Kurs przeznaczony jest dla osób korzystających zawodowo z języka angielskiego i pragnących poszerzyć go o słownictwo techniczne, jak również jest on adresowany do studentów studiów inżynierskich.

Celem kursu jest wykształcenie specjalistycznych kompetencji językowych na poziomie B2 w zakresie języka angielskiego technicznego. Wprowadza oraz rozwija słownictwo techniczne, które ułatwia rozumienie tekstów specjalistycznych i umożliwia poprawny przekład z języka angielskiego na polski. Kurs zakłada rytmiczne rozwijanie wszystkich sprawności językowych (czytanie, pisanie, słuchanie, mówienie) ze szczególnym naciskiem na opanowanie i utrwalanie słownictwa i zwrotów charakterystycznych dla pracy w środowisku technicznym. Nauka odbywa się pod okiem wykwalifikowanych, doświadczonych lektorów przy zastosowaniu nowoczesnego sprzętu audiowizualnego pomocnego w szybkim i efektywnym przyswajaniu nowych treści i równomiernym doskonaleniu wszystkich kompetencji językowych.