Certyfikat jakości kształcenia

Nasza Szkoła poddała się wszechstronnemu audytowi sprawdzającemu jakość kształcenia placówek edukacyjnych. Audyt przeprowadziła renomowana jednostka certyfikacyjna – SMCG Consulting Group.

Miło nam, że zostaliśmy bardzo pozytywnie ocenieni.

Jacek Czownicki, dyrektor ILT