Kursy – Business English

Celem niniejszego kursu jest wykształcenie podstawowych specjalistycznych kompetencji językowych z zakresu biznesowego języka angielskiego na poziomi B2+.

Głównym celem jest wprowadzenie oraz rozwijanie słownictwa biznesowego, które ułatwi komunikację i rozumienie tekstów osobom stykającym się z tą odmianą języka angielskiego w życiu zawodowym lub w trakcie edukacji uniwersyteckiej. Kurs zakłada rytmiczne rozwijanie wszystkich sprawności językowych (czytanie, pisanie, słuchanie, mówienie) ze szczególnym naciskiem na opanowanie i utrwalanie słownictwa i zwrotów charakterystycznych dla pracy w środowisku biznesowym i finansowym. W ramach autorskiego programu Szkoły Inter Lang & Text, w toku nauczania wykorzystywane są materiały dydaktyczne osadzone w realiach biznesowych jak również materiały autentyczne. Nauka odbywa się pod okiem wykwalifikowanych i doświadczonych lektorów przy zastosowaniu nowoczesnego sprzętu audiowizualnego, pomocnego w szybkim i efektywnym przyswajaniu nowych treści i równomiernym doskonaleniu wszystkich kompetencji językowych.