KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO – BUSINESS ENGLISH

Kurs języka angielskiego Business English ma na celu uzyskanie przez Was kompetencji językowych w zakresie języka biznesowego.

Obejmuje on naukę słownictwa biznesowego oraz tzw. Soft Skills. Ma ułatwić Wam komunikację w praktyce zawodowej oraz nabycie umiejętności rozumienia tekstów specjalistycznych. Szczególną uwagę poświęcamy temu, abyście opanowali i utrwalili słownictwo oraz zwroty charakterystyczne dla takich dziedzin jak np. outsourcing, HR czy back-office, a także z zakresu korespondencji handlowej, sprzedaży bezpośredniej, finansów czy rachunkowości. Na zajęciach wykorzystujemy podręczniki do Business English oraz materiały autentyczne.

Michael Doherty, Director of Studies w ILT oraz główny prowadzący zajęcia z Business English, podsumował to tak:
Nowadays, with English being the language of choice in all aspects of international business, many companies require a high level of spoken and written English from their employees. At ILT you will learn to express yourself more fluently and confidently when communicating with clients and colleagues at different levels and in different work situations. The topics covered on our courses include Human Resource Management, Marketing and Advertising, Starting and Expanding a Business, Customer Relationship Management, Business Travel.

Some of the skills you can develop on this course include:

 • Delivering effective presentations
 • How to negotiate and persuade effectively
 • Skills for successful interviews
 • Writing reports, emails, and business documents
 • Communicating by telephone and teleconferencing
 • Taking part in meetings
 • Improving your self-confidence
 • Practising exam strategies for BEC exams

With an ILT Business English Course you will:

 • Practise using English in different situations and at different levels of formality
 • Enhance awareness of different communication styles so you can choose the right style for the right situation
 • Maximise your ability to represent your company effectively at international level
 • Become successful at job interviews or business talks