Kurs Financial English w Krakowie

Przykładowy zakres tematów realizowanych w trakcie kursu:

RACHUNKOWOŚĆ
Zasady rachunkowości; dokumenty finansowe; rodzaje aktywów; aktywa vs. pasywa; kapitał; sprawozdania finansowe; audyt; operacje gospodarcze, rodzaje kont; amortyzacja, metody amortyzacji; standardy rachunkowości; podatki

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA
Rodzaje spółek; kapitał w przedsiębiorstwie; wskaźniki finansowe; strategia finansowa firmy; fuzje i przejęcia; leasing

BANKOWOŚĆ
Rodzaje banków; produkty bankowe
Kurs jest kierowany do osób posiadających ogólną znajomość j. angielskiego na poziomie B1/B2.