Kursy egzaminacyjne z języka angielskiego

KURSY EGZAMINACYJNE rozwijają Twoje kompetencje językowe, ale są zorientowane głównie na nabycie umiejętności zdawania egzaminów na danym poziomie przez odpowiednie ćwiczenia i testy, np. Use of English, Transformations, Listening Comprehension czy Reading Comprehension. Grupy liczą max. 10 osób, co pozwala na indywidualne podejście do każdego z uczestników.

Szkoła oferuje bezpłatny, wewnętrzny Mock Exam (egzamin próbny), który nie odbiega charakterem i stopniem trudności od egzaminów zdawanych w British Council.

Najczęściej zdawane egzaminy z języka angielskiego to Cambridge English Exams. Egzaminy te zdaje się w autoryzowanym ośrodku egzaminacyjnym, np. w British Council w Krakowie. Są one uznawane na całym świecie, a posiadanie certyfikatu znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej CAE jest niewątpliwym atutem przy staraniu się o dobrą pracę.

Informacje na temat poszczególnych egzaminów:
B2 First (dawniej First Certificate in English) – poziom B2
C1 Advanced (dawniej Certificate of Advanced English) – poziom C1
C2 Proficiency (dawniej Certificate of Proficiency in English) – poziom C2

 

Harmonogram kursów STANDARDOWYCH I EGZAMINACYJNYCH JESIEŃ 2018/2019 w ILT:

 

KURS: ILOŚĆ GODZIN: DZIEŃ: GODZINA:
A1 / Elementary

Elementary+

112 godzin

112 godzin

poniedziałek/ środa

poniedziałek/ środa

8:15-9:45

16:00-17:30

A2 / Pre – Intermediate 112 godzin poniedziałek/ środa

wtorek/ czwartek

19:30-21:00

19:30-21:00

B1.1 / Intermediate 112 godzin poniedziałek/ środa

wtorek/ czwartek

wtorek/ czwartek

17:45-19:15

8:15-9:45

17:45-19:15

B2.1 / Upper – Intermediate

 

 

B2.2 / FCE

112 godzin

 

 

112 godzin

poniedziałek/ środa

wtorek/ czwartek

 

poniedziałek/ środa

poniedziałek/ środa

17:45-19:15

8:15-9:45

 

8:15-9:45

17:45-19:15

C1.1 / Pre-CAE

 

 

 

C1.2 / CAE

112 godzin

 

 

 

112 godzin

poniedziałek/ środa

wtorek/ czwartek

wtorek/ czwartek

 

poniedziałek/ środa

wtorek/ czwartek

wtorek/ czwartek

17:45-19:15

8:15-9:45

17:45-19:15

 

19:30-21:00

16:00-17:30

19:30-21:00

C2.1 / Pre-CPE

C2.2 / CPE

112 godzin

112 godzin

wtorek/ czwartek

wtorek/ czwartek

19:30-21:00

19:30-21:00