Kursy egzaminacyjne z języka angielskiego w Krakowie

KURSY EGZAMINACYJNE rozwijają Wasze kompetencje językowe, ale są zorientowane głównie na nabycie umiejętności zdawania egzaminów na danym poziomie przez odpowiednie ćwiczenia i testy, np. Use of English, Transformations, Listening Comprehension czy Reading Comprehension. Grupy są maksymalnie 10-osobowe, co pozwala na indywidualne podejście do każdego z Was.

Szkoła oferuje bezpłatny, wewnętrzny Mock Exam (egzamin próbny), który nie odbiega charakterem i stopniem trudności od egzaminów zdawanych w British Council.

Egzaminy te są respektowane na całym świecie, a stosowny certyfikat jest niewątpliwym atutem podczas rozmów kwalifikacyjnych decydujących o uzyskaniu przez Was dobrej pracy.

Najczęściej zdawane egzaminy to:
FCE – First Certificate in English (poziom B2)
CAE – Certificate of Advanced English (poziom C1)
CPE – Certificate of Proficiency in English (poziom C2