Kursy egzaminacyjne z języka angielskiego

KURSY EGZAMINACYJNE rozwijają Wasze kompetencje językowe, ale są zorientowane głównie na nabycie umiejętności zdawania egzaminów na danym poziomie przez odpowiednie ćwiczenia i testy, np. Use of English, Transformations, Listening Comprehension czy Reading Comprehension. Grupy są maksymalnie 10-osobowe, co pozwala na indywidualne podejście do każdego z Was.

Szkoła oferuje bezpłatny, wewnętrzny Mock Exam (egzamin próbny), który nie odbiega charakterem i stopniem trudności od egzaminów zdawanych w British Council.

Najczęściej zdawane egzaminy z języka angielskiego to Cambridge English Exams. Egzaminy te zdaje się w autoryzowanym ośrodku egzaminacyjnym, np. w British Council w Krakowie. Są one uznawane na całym świecie, a posiadanie certyfikatu znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej CAE jest niewątpliwym atutem przy staraniu się o dobrą pracę.

Informacje na temat poszczególnych egzaminów:
B2 First (dawniej First Certificate in English) – poziom B2
C1 Advanced (dawniej Certificate of Advanced English) – poziom C1
C2 Proficiency (dawniej Certificate of Proficiency in English) – poziom C2