KURSY STANDARDOWE JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Inter Lang & Text oferowane są na poziomach od A1 (absolute beginners) do C2 (proficient users) i mają na celu praktyczną naukę języka angielskiego przez równomierny rozwój wszystkich kompetencji językowych – umiejętności mówienia oraz rozumienia ze słuchu, znajomości gramatyki i poprawności wypowiedzi pisemnej, ale nastawione są przede wszystkim na komunikację.

Wykorzystujemy sprawdzoną metodę CLT (Communicative Language Teaching) połączoną z Situated Learning, czyli dostosowaniem nauczania do Waszych potrzeb.
Priorytetem kursów jest nabycie przez Was umiejętności komunikacji, ale jeżeli jesteście zainteresowani zdawaniem egzaminów międzynarodowych, to lektorzy zaproponują Wam dodatkowe materiały służące temu celowi.

EFEKTYWNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
 
Wykorzystujemy tablice i ćwiczenia interaktywne oraz narzędzia softwarowe wspomagające nauczanie. Posiadamy platformę elektroniczną, która pozwala nadrobić zaległości oraz wspiera proces uczenia się.
Zajęcia prowadzone są przez lektorów polskich oraz wykwalifikowanych native-speakerów. To wszystko sprawia, że nauka angielskiego podczas kursów w naszej szkole jest efektywna. Otrzymujecie wsparcie merytoryczne lektorów z przygotowaniem pedagogicznym oraz narzędzia, które możecie wykorzystać do samodzielnej nauki.

Poziomy nauczania język angielski

Poziom wg ESOKJ Poziomy w ILT Egzaminy
A1 Elementary
A2 Pre – Intermediate KET
B1 Intermediate PET
B2 Upper – Intermediate
FCE FCE
C1 Pre – CAE
CAE CAE
C2 PRE – CPE
CPE CPE