Poziomy nauczania język angielski

Poziom wg  ESOKJ Poziomy w ILT  Egzaminy
A1 Elementary  
A2 Pre – Intermediate KET
B1 Intermediate PET
B2 Upper – Intermediate  
FCE FCE
C1 Pre – CAE  
CAE CAE
C2 PRE – CPE  
CPE CPE