Kursy egzaminacyjne z języka niemieckiego w Krakowie

KURSY EGZAMINACYJNE rozwijają Wasze kompetencje językowe, ale są zorientowane głównie na nabycie umiejętności zdawania egzaminów na danym poziomie przez odpowiednie ćwiczenia i testy, np. Leseverstehen, Hörverstehen, Sprechen czy Schreiben. Grupy są maksymalnie 10-osobowe, co pozwala na indywidualne podejście do każdego z Was.

Szkoła oferuje wewnętrzny egzamin próbny, który nie odbiega stopniem trudności od egzaminów zdawanych w Goethe Institut.

Najczęściej zdawane egzaminy to:
GOETHE-ZERTIFIKAT A2 – potwierdza umiejętność podstawowej komunikacji w j. niemieckim
GOETHE-ZERTIFIKAT B2 – potwierdza umiejętność dobrej komunikacji w znacznym zakresie słownictwa
GOETHE-ZERTIFIKAT C1 – potwierdza biegłą znajomość języka w szerokim zakresie słownictwa

Egzaminy te są respektowane na całym świecie, a posiadanie stosownego certyfikatu jest niewątpliwym atutem podczas rozmów kwalifikacyjnych decydujących o uzyskaniu prze Was dobrej pracy.