Kursy egzaminacyjne z języka niemieckiego w ILT

KURSY EGZAMINACYJNE rozwijają kompetencje językowe, ale są zorientowane głównie na nabycie umiejętności zdawania egzaminów na danym poziomie przez odpowiednie ćwiczenia i testy. Grupy są maksymalnie 10-osobowe, co pozwala na indywidualne podejście do każdego z Was.

Egzaminy z języka niemieckiego ogólnego mogą być zdawane m.in. w Goethe-Institut w Krakowie. Są one respektowane na całym świecie, a certyfikaty, szczególnie GZ C1 i GZ C2, są dużym atutem przy staraniu się o dobrą pracę.

NAJCZĘŚCIEJ ZDAWANE EGZAMINY TO:

GOETHE-ZERTIFIKAT B1 (poziom B1)
GOETHE-ZERTIFIKAT B2 (poziom B2)
GOETHE-ZERTIFIKAT C1 (poziom C1)
GOETHE-ZERTIFIKAT C2 (dawniej GDS – poziom C2)

 

Harmonogram kursów STANDARDOWYCH I EGZAMINACYJNYCH JESIEŃ 2018/2019 w ILT:

KURS: ILOŚĆ GODZIN: DZIEŃ: GODZINA:
A1.1

A1.2

112 godzin

112 godzin

poniedziałek/środa

wtorek/czwartek

8:15-9:45

19:30-21:00

A2.1

A2.2

112 godzin

112 godzin

poniedziałek/środa

wtorek/czwartek

19:30-21:00

19:30-21:00

B1.1

B1.2

B1.3

112 godzin

112 godzin

112 godzin

wtorek/czwartek

wtorek/czwartek

17:45-19:15

16:00-17:30

B2.1

B2.2

B2.3

112 godzin

112 godzin

112 godzin

poniedziałek/środa

17:45-19:15

C1.1

C1.2

C1.3

112 godzin

112 godzin

112 godzin

poniedziałek/środa

poniedziałek/środa

poniedziałek/środa

19:30-21:00

19:30-21:00

19:30-21:00

C2.1

C2.2

112 godzin

112 godzin