Kursy egzaminacyjne z języka niemieckiego w ILT

KURSY EGZAMINACYJNE rozwijają kompetencje językowe, ale są zorientowane głównie na nabycie umiejętności zdawania egzaminów na danym poziomie przez odpowiednie ćwiczenia i testy. Grupy są maksymalnie 10-osobowe, co pozwala na indywidualne podejście do każdego z Was.

Egzaminy z języka niemieckiego ogólnego mogą być zdawane m.in. w Goethe-Institut w Krakowie. Są one respektowane na całym świecie, a certyfikaty, szczególnie GZ C1 i GZ C2, są dużym atutem przy staraniu się o dobrą pracę.

NAJCZĘŚCIEJ ZDAWANE EGZAMINY TO:

GOETHE-ZERTIFIKAT B1 (poziom B1)
GOETHE-ZERTIFIKAT B2 (poziom B2)
GOETHE-ZERTIFIKAT C1 (poziom C1)
GOETHE-ZERTIFIKAT C2 (dawniej GDS – poziom C2)