Poziomy nauczania język niemiecki

Poziom wg ESOKJ Poziomy w ILT  Egzaminy
A1 A1.1  
  A1.2 SD1
A2 A2.1  
  A2.2 SD2
B1 B1.1  
  B1.2 GZ B1
B2 B2.1  
B2.2

B2.3

GZ B2
C1 C1.1  
C1.2

C1.3

GZ C1
C2 C2.1  
C2.2 GZ C2 GDS