Kurs LEGAL ENGLISH przygotowujący do egzaminu TOLES

Kurs Legal English obejmuje wszystkie zagadnienia prawne oraz językowe potrzebne do zdania przez Was egzaminu TOLES Advanced. Materiał realizowany jest na bazie zadań egzaminacyjnych, poczynając od TOLES Foundation, przez TOLES Higher aż po TOLES Advanced i stanowi dobre przygotowanie do egzaminu na każdym poziomie.

Przykładowe zagadnienia merytoryczne:
Wprowadzenie do systemu prawnego w Anglii i Stanach Zjednoczonych. Prawo zobowiązań. Źródła prawa zobowiązań w Anglii. Zasada precedensów.
Władza ustawodawcza a władza sądownicza. Etyka zawodowa prawników. Język ustaw a język umów, w tym umów gospodarczych. Prawo pracy. Umowa o pracę.
Prawo rzeczowe. Sprzedaż nieruchomości. Prawo Własności Intelektualnej. Prawo autorskie, znak towarowy, patent.
Zdolność do czynności prawnych. Prawa strony trzeciej. Elementy umowy. Naruszenie praw umownych i odszkodowanie. Nielegalność umów.
Prawo handlowe i Prawo spółek. Spółki osobowe a spółki kapitałowe. Wewnętrzna organizacja spółek.
Bankowość i finanse. Bilans, rachunek strat i zysków. Uznania, obciążenia.
Prawo deliktów. Pojęcie deliktów i ich rodzaje. Delikty umyślne a delikty niedbalstwa. Odpowiedzialność ścisła.
Prawo deliktów a prawo karne i prawo zobowiązań. Sprawy precedensowe.

Przykładowe zagadnienia językowe:
Terminologia dokumentów prawniczych. Rozumienie i interpretacja tekstów prawniczych.
Formalny i nieformalny język prawniczy.
Pisanie i redagowanie listów i pism.
Gramatyka na poziomie zaawansowanym – właściwe stosowanie kolokacji oraz przyimków.

Dodatkowo kurs obejmuje:
  porównanie instytucji common law i prawa polskiego
  techniki egzaminacyjne do egzaminu TOLES
  tłumaczenie i sporządzanie wybranych umów
  egzamin próbny

 

Harmonogram kursu LEGAL ENGLISH+TOLES JESIEŃ 2018/2019 w ILT:

KURS: ILOŚĆ GODZIN: DZIEŃ: GODZINA:
Legal English + TOLES

Legal English + TOLES

Legal English + TOLES

112 godzin

112 godzin

112 godzin

czwartek

wtorek/czwartek

wtorek/czwartek

10:00-13:30

17:45-19:15

19:30-21:00

Warto zobaczyć 🙂