Tłumaczenia ustne

TŁUMACZENIE SYMULTANICZNE TO PRZEKŁAD WYPOWIEDZI NA BIEŻĄCO RÓWNOLEGLE Z MÓWCĄ. TŁUMACZE, SIEDZĄCY W KABINACH, PRZEKŁADAJĄ WYPOWIEDZI PRELEGENTÓW MÓWIĄC DO TZW. PULPITÓW TŁUMACZY. SŁUCHACZE ODBIERAJĄ TŁUMACZENIA DZIĘKI SPECJALNYM ODBIORNIKOM ZE SŁUCHAWKAMI, KTÓRE UMOŻLIWIAJĄ WYBÓR JĘZYKA TŁUMACZENIA.

Tłumaczenie symultaniczne wymaga szczególnych predyspozycji od tłumaczy. Konieczność jednoczesnego słuchania, mówienia i obsługi konsolety sprawia, że tłumacze muszą cechować się doskonałą koncentracją, podzielnością uwagi i łatwością formułowania myśli. Podczas tłumaczenia symultanicznego nie ma czasu na zastanowienie się i nie ma możliwości powtórzenia kwestii przez prelegenta lub poprawienia błędu. Najczęściej tłumaczenia symultaniczne wykonuje dwóch tłumaczy wymieniając się co pewien czas.

Biuro tłumaczeń Inter Lang & Text posiada zespół wykwalifikowanych tłumaczy konferencyjnych o wieloletnim doświadczeniu i doskonałym przygotowaniu merytorycznym w wielu specjalizacjach. Dzięki temu możemy zapewnić usługi na najwyższym poziomie.

W przygotowaniach do tłumaczenia symultanicznego należy pamiętać:

  • o przekazaniu tłumaczom materiałów i prezentacji konferencji, programu zajęć, listy uczestników (koniecznie nazwisk prelegentów oraz ważnych gości) oraz porządku obrad najpóźniej trzy dni przed datą konferencji,
  • o tym, że tłumacze słyszą wyłącznie wypowiedzi wygłaszane za pośrednictwem mikrofonu; jeśli przewidują Państwo dyskusję w trakcie konferencji, to niezbędne jest zapewnienie dodatkowych mikrofonów (najlepiej bezprzewodowych).
TŁUMACZENIE KONSEKUTYWNE TO NAJBARDZIEJ POWSZECHNY RODZAJ TŁUMACZENIA USTNEGO. WYKORZYSTYWANE JEST ONO W TRAKCIE ROZMÓW, NEGOCJACJI ORAZ SZKOLEŃ, PREZENTACJI I KONFERENCJI PRASOWYCH, W KTÓRYCH NIE WYSTĘPUJE POTRZEBA WYNAJMU DOŚĆ KOSZTOWNYCH SYSTEMÓW DO TŁUMACZENIA SYMULTANICZNEGO.

W praktyce polega ono na tym, że mówca co kilka zdań robi przerwy w swoim wystąpieniu, by umożliwić tłumaczowi przekład prezentowanych treści na język docelowy.

Taki rodzaj pracy sprawdza się zwłaszcza w przypadku szkoleń, dyskusji, negocjacji. Tłumaczenie konsekutywne pozwala na interaktywny kontakt tłumacza z uczestnikami.

Należy pamiętać, że tłumaczenie konsekutywne wydłuża czas prezentacji, wykładu czy dyskusji,
co należy uwzględnić planując spotkanie.

Podczas tłumaczenia szeptanego tłumacz przekazuje na bieżąco treść wystąpienia do ucha słuchacza w znanym mu języku.
Tłumaczenie to wymaga od tłumacza dużego doświadczenia, przygotowania, a często także znajomości stosownej etykiety. Tłumacz pozostaje dosłownie i w przenośni w cieniu rozmówcy, któremu asystuje.

Taki rodzaj tłumaczenia jest szczególnie trudny. Tłumacz nie ma do dyspozycji dźwiękoszczelnej kabiny czy słuchawek zapewniających niezakłócony odbiór tekstu, a tłumaczone treści musi przekazać w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym uczestnikom spotkania. Do takich zleceń wybierani są najbardziej doświadczeni tłumacze, którymi dysponuje biuro tłumaczeń Inter Lang & Text.

W wielu przypadkach niezbędne jest wykonanie tłumaczenia ustnego przez tłumacza przysięgłego. Tłumaczenia ustne przysięgłe potrzebne są w sądach w przypadku udziału w danej sprawie osób, które nie znają języka polskiego czy podczas dokonywania czynności notarialnych oraz urzędowych jak np. zawarcie związku małżeńskiego. Biuro Inter Lang & Text zapewnia doświadczonych tłumaczy przysięgłych większości języków europejskich oraz pozaeuropejskich.