Tłumaczenia ustne

 KIEDY POTRZEBNE JEST TŁUMACZENIE SYMULTANICZNE?

Tłumaczenie symultaniczne to przekład wypowiedzi prowadzony na bieżąco, równocześnie z osobą mówiącą. Tłumacz słucha przez słuchawki prowadzonej w sposób ciągły wypowiedzi prelegenta i tłumaczy do mikrofonu, z którego sygnał uczestnicy otrzymują na słuchawki. Ten rodzaj tłumaczenia zapewnia efektywne wykorzystanie czasu oraz nadaje się szczególnie do wystąpień o charakterze wykładów, ale wiąże się z dodatkowym kosztem aparatury.

KTO MOŻE WYKONAĆ TŁUMACZENIE?

Tłumaczenie takie wymaga szczególnych predyspozycji od tłumaczy. Konieczność jednoczesnego słuchania i mówienia sprawia, że tłumacze muszą cechować się bardzo dobrą koncentracją, podzielnością uwagi i łatwością formułowania myśli. Podczas tłumaczenia symultanicznego nie ma możliwości powtórzenia kwestii przez prelegenta czy wyjaśnienia wątpliwości. Najczęściej tłumaczenia symultaniczne wykonuje na zmianę dwóch tłumaczy.

Biuro Tłumaczeń Inter Lang & Text dysponuje zespołem wykwalifikowanych tłumaczy symultanicznych o wieloletnim doświadczeniu i przygotowaniu merytorycznym m.in. w takich dziedzinach jak stomatologia, prawo, medycyna, finanse, gospodarka wodna, rolnictwo, architektura, nauki polityczne czy ekonomia.

KIEDY POTRZEBNE JEST TŁUMACZENIE KONSEKUTYWNE?

Tłumaczenie konsekutywne to tłumaczenie na żywo wypowiedzi osoby mówiącej polegające na tym, że prelegent i tłumacz mówią na zmianę. Jest to forma tłumaczenia wykorzystywana w trakcie rozmów, negocjacji, szkoleń czy konferencji o charakterze bardziej dyskusyjnym. Czas wystąpienia wydłuża się o czas tłumaczenia, ale tłumacz i uczestnicy mają możliwość zadawania na bieżąco pytań i wyjaśniania wątpliwości. Nie ma również potrzeby stosowania aparatury do tłumaczenia symultanicznego.

KTO MOŻE WYKONAĆ TŁUMACZENIE?

Tłumaczenie takie wymaga innych predyspozycji niż tłumaczenie symultaniczne. Konieczna jest umiejętność zapamiętania czasami dość długich wypowiedzi, w tym np. dat, nazwisk, tytułów czy stanowisk, a następnie wiernego oddania ich w drugim języku, bez pominięcia istotnych treści. Tłumaczenie konsekutywne jest zazwyczaj wykonywane przez jednego tłumacza.

Biuro Tłumaczeń Inter Lang & Text dysponuje zespołem wykwalifikowanych tłumaczy konferencyjnych o wieloletnim doświadczeniu i przygotowaniu merytorycznym m.in. w takich dziedzinach jak stomatologia, prawo, medycyna, finanse, gospodarka wodna, rolnictwo, architektura, nauki polityczne czy ekonomia.

KIEDY POTRZEBNE JEST TŁUMACZENIE SZEPTANE?

Tłumaczenie szeptane polega na tym, że tłumacz przekazuje na bieżąco treść wystąpienia ściszonym głosem dla jednej lub kilku osób znajdujących się obok niego. Jest to tłumaczenie zbliżone w formie do tłumaczenia symultanicznego i wymaga również stosownych predyspozycji od tłumacza.

KTO MOŻE WYKONAĆ TŁUMACZENIE?

Taki rodzaj tłumaczenia jest szczególnie trudny, ponieważ tłumacz nie ma słuchawek zapewniających niezakłócony odbiór wypowiedzi, a tłumaczone treści musi przekazać w sposób nieprzeszkadzający innym uczestnikom spotkania. Do takich zleceń wybieramy tłumaczy doświadczonych i dysponujących odpowiednimi warunkami głosowymi.

KIEDY POTRZEBNY JEST TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY?

Obecność tłumacza przysięgłego jest wymagana w licznych sytuacjach, m.in. w przypadku udziału w nich obcokrajowców bez dobrej znajomości języka polskiego. Jest tak np. podczas dokonywania czynności notarialnych, jak np. spisywanie umów, zakładanie spółek, składanie oświadczeń czy udzielanie pełnomocnictw. Podczas czynności urzędowych, jak również podczas postępowania sądowego bądź prokuratorskiego.

KTO MOŻE WYKONAĆ TŁUMACZENIE?

Tłumacz przysięgły danego języka wpisany na Listę Tłumaczy Przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Biuro Tłumaczeń Inter Lang & Text zapewnia doświadczonych tłumaczy przysięgłych z większości języków europejskich oraz z wybranych języków pozaeuropejskich.

masz pytania?

Nasz zespół udzieli wszelkich wskazówek. Aby uzyskać szczegółowe informacje i ofertę, prosimy o kontakt.