PIERWSZY KONGRES STOMATOLOGII LASEROWEJ

Grudzień rozpoczął się dla naszych tłumaczy obsługą Pierwszego Kongresu Stomatologii Laserowej. Kongres zorganizowany został przez Polskie Towarzystwo Stomatologii Laserowej pod patronatem Światowej Federacji Stomatologii Laserowej. Odbył się 4 i 5 grudnia w Krakowie i obejmował 30 wykładów na temat wykorzystania laserów w implantologii, periodontologii, endodoncji, chirurgii oraz stomatologii dziecięcej, zachowawczej i estetycznej. Osoby zainteresowane technikami laserowymi, wytrwale i z zaciekawieniem, uczestniczyły na wykładach z tego zakresu przez ponad 11 godzin.
Zapewniliśmy także kompleksową obsługę techniczną konferencji. Udostępniliśmy sprzęt symultaniczny oraz obsługę projekcji oferując ekrany, projektory, mikser wizyjny i audio.

Więcej informacji na temat Kongresu