KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA OBCEGO

 

Kursy przeznaczone są dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej, którzy w swojej deklaracji wyboru języka nowożytnego wybrali język angielski  lub niemiecki. Pamiętaj, czas na złożenie takiej deklaracji masz do 30 września.

W roku szkolnym 2020/2021 egzamin będzie przeprowadzony 27 maja, a nasze kursy zostały skonstruowane tak, aby zakończyć się przed samym tym terminem.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić. Dobrą wiadomością jest to, że nie ma określonego minimalnego wyniku, co oznacza, że nie można go nie zdać 😉 Ale jeśli chcesz dostać się do wymarzonej szkoły średniej, warto uzyskać jak najwyższy wynik. Dlatego nie zwlekaj i zapisz się do naszej szkoły na kurs, który Ci w tym pomoże!

Znając potrzeby naszych kursantów, przygotowaliśmy zajęcia, które:

 

 • Connector.

  SYSTEMATYZUJĄ

  Systematyzują już zdobytą wiedzę oraz pozwalają na rozwój nowych umiejętności.

 • Connector.

  UCZĄ

  Uczą pisania krótkiego tekstu informacyjnego z elementami opisu, opowiadania, zaproszenia, wyrażania i uzasadniania opinii itp.

 • Connector.

  ROZWIJAJĄ

  Rozwijają umiejętności słuchania i wychwytywania potrzebnych informacji.

 • Connector.

  KŁADĄ NACISK

  Kładą nacisk na rozumienie tekstów pisanych, przyswojenie środków stylistycznych oraz znajomość środków stylistycznych.

 • Connector.

  POMAGAJĄ

  Pomagają poczuć się pewnym swoich umiejętności poprzez opanowanie kompetencji opisanych w podstawie programowej: znajomość środków językowych, rozumienie wypowiedzi, tworzenie wypowiedzi, reagowanie na wypowiedzi, przetwarzanie wypowiedzi.


Masz pytania?
Napisz do nas!