Kursy języka angielskiego prawniczego w ILT


Przygotowanie do egzaminu TOLES.

Kurs Legal English obejmuje wszystkie zagadnienia prawne oraz językowe potrzebne do zdania egzaminu TOLES Advanced. Materiał realizowany jest na bazie zadań egzaminacyjnych, poczynając od TOLES Foundation, przez TOLES Higher aż po TOLES Advanced i stanowi dobre przygotowanie do egzaminu na każdym poziomie.

ZAPISY

Osoby kontynuujące

Wystarczy rejestracja telefoniczna lub mailowa.

Osoby nowe

Sprawdź swój poziom na teście kwalifikacyjnym.


PRZYKŁADOWE ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE

Wprowadzenia do systemu prawnego w Anglii i Stanach Zjednoczonych. Prawo zobowiązań. Źródła prawa zobowiązań w Anglii. Zasada precedensów.

Władza ustawodawcza a władza sądownicza. Etyka zawodowa prawników. Język ustaw a język umów, a tym umów gospodarczych. Prawo pracy. Umowa o pracę.

Prawo rzeczowe. Sprzedaż nieruchomości. Prawo Własności Intelektualnej. Prawo autorskie, znak towarowy, patent. Zdolność do czynności prawnych. Prawa strony trzeciej. Elementy umowy. Naruszenie praw umownych i odszkodowań. Nielegalność umów.

Prawo handlowe i Prawo spółek. Spółki osobowe a spółki kapitałowe. Wewnętrzna organizacja spółek.

Bankowość i finanse. Bilans, rachunek strat i zysków. Uznania, obciążenia.

Prawo deliktów. Pojęcia deliktów i ich rodzaje. Delikty umyślne a delikty niedbalstwa. Odpowiedzialność ścisła. Prawo deliktów a prawo karne i prawo zobowiązań. Sprawy precedensowe.

PRZYKŁADOWE ZAGADNIENIA JĘZYKOWE

Terminologia dokumentów prawniczych.

Rozumienie i interpretacja tekstów prawniczych.

Formalny i nieformalny język prawniczy.

Pisanie i redagowanie listów i pism.

Gramatyka na poziomie zaawansowanym – właściwe stosowanie kolokacji oraz przyimków.

DODATKOWO OFERUJEMY

Porównanie instytucji common law i prawa polskiego.

Techniki egzaminacyjne do egzaminu TOLES.

Tłumaczenie i sporządzanie wybranych umów.

Egzamin próbny.

Jak wygląda nauka z nami?

 • Connector.

  Kameralne grupy.

  Małe grupy – średnio 6 osób, maksymalnie 10 osób.

 • Connector.

  Zajęcia na poziomie min. B2

  Minimalny poziom językowy niezbędny do uczestnictwa w zajęciach to B2.

 • Connector.

  Doświadczeni prowadzący.

  Zajęcia prowadzą wykwalifikowani nauczyciele z wykształceniem prawniczym.

 • Connector.

  Zniżka na zakup podręcznika.

  Otrzymujesz 20% zniżki na zakup podręczników.

 • Connector.

  Platforma internetowa.

  Nasza platforma internetowa pomoże ci nadrobić zaległości.

 • Connector.

  Przestronne sale i doskonała lokalizacja.

  Zajęcia odbywają się w jasnych i przestronnych salach w centrum Krakowa.