KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO MATURY


 

Kursy maturalne w ILT swoim materiałem obejmują przygotowanie zarówno do egzaminu maturalnego podstawowego, jak i rozszerzonego z języków angielskiego oraz niemieckiego. Terminy egzaminów: j. angielski poziom podstawowy – 6 maja, poziom rozszerzony – 7 maja; j. niemiecki poziom podstawowy – 13 maja, poziom rozszerzony – 14 maja. Egzamin maturalny na poziomie podstawowym i rozszerzonym składa się z następujących części: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych oraz z wypowiedzi pisemnej. Znając potrzeby naszych kursantów, przygotowaliśmy zajęcia, które:

 

 

 • Connector.

  SYSTEMATYZUJĄ

  Systematyzują już zdobytą wiedzę oraz pozwalają na rozwój nowych umiejętności.

 • Connector.

  UCZĄ

  Uczą pisania odpowiednich form tekstowych, takich jak: email, wpis na blogu/forum, list formalny, artykuł czy rozprawka.

 • Connector.

  ROZWIJAJĄ

  Rozwijają umiejętności słuchania i wychwytywania potrzebnych informacji.

 • Connector.

  KŁADĄ NACISK

  Kładą nacisk na przyswojenie słownictwa z aż 15 wymaganych zakresów tematycznych oraz znajomość środków stylistycznych.

 • Connector.

  POMAGAJĄ

  Pomagają w zrozumieniu strategii rozwiązywania typowych zadań egzaminacyjnych.


Masz pytania?
Napisz do nas!