Cennik kursów językowych w ILT Kraków

Kursy specjalistyczne rok 1800 zł / semestr = 990 zł
Kursy egzaminacyjne rok 1600 zł / semestr = 890 zł
Kursy standardowe rok 1400 zł / semestr = 790 zł
Kursy konwersacyjne semestr = 490 zł
Kursy maturalne poziom rozszerzony rok 1 raz w tygodniu = 600 zł
Kursy maturalne poziom podstawowy rok 1 raz w tygodniu = 550 zł
Egzamin ósmoklasisty rok 1 raz w tygodniu = 500 zł
Warsztaty Soft Skills – 90 min. 1 zajęcia = 40 zł
Kursy egzaminacyjne rok 1600 zł / semestr = 890 zł
Kursy standardowe rok 1400 zł / semestr = 790 zł
Kursy konwersacyjne semestr = 490 zł
Kursy maturalne poziom rozszerzony rok 1 raz w tygodniu = 600 zł
Kursy maturalne poziom podstawowy rok 1 raz w tygodniu = 550 zł
Egzamin ósmoklasisty rok 1 raz w tygodniu = 500 zł
Warsztaty Soft Skills – 90 min. 1 zajęcia = 40 zł
Zajęcia grupowe 1 miesiąc / 8 spotkań 90 min. = 240 zł
Zajęcia indywidualne 1 spotkanie 60 min. = 60 zł

1 spotkanie 60 min. = 60 zł

Zajęcia indywidualne blok 8 spotkań 60 min. = 430 zł

blok 8 spotkań 90 min. = 650 zł

Słuchacze Szkoły uczestniczą w bezpłatnych mock exams (egzaminach próbnych) przygotowujących do egzaminów międzynarodowych.
Cena kursu obejmuje 112 godzin lekcyjnych w roku (56 w semestrze), z wyjątkiem kursów konwersacyjnych, które odbywają się w wymiarze 30 godzin lekcyjnych (jeden semestr).

Nr konta: 15 1160 2202 0000 0001 3046 9996

Zniżki na kursy standardowe, egzaminacyjne i specjalistyczne:
Kontynuacja kursu -50 zł od ceny, każda kolejna osoba z rodziny -50 zł od ceny kursu.
Oferujemy również korzystne pakiety za 3, 5 lub 10 zajęć warsztatowych.