Kursy korporacyjne w ILT


Autorski program ILT Corporate Language Training

Nasz autorski program ILT Corporate Language Training obejmuje jednocześnie rozwijanie znajomości języka Państwa pracowników, jak również trening umiejętności miękkich w ramach posługiwania się językiem obcym, co stanowi odpowiedź na potrzeby dzisiejszych międzynarodowych środowisk pracy. Nasi uczniowie poszerzają swoje słownictwo specjalistyczne, jak również doskonalą się w dziedzinie biznesowego savoir-vivre’u, zasad korespondencji, języka oficjalnego i języka dokumentów, sposobów prowadzenia dysput, negocjacji, klarownego przemawiania i tworzenia prezentacji oraz asertywnego i kulturalnego udzielania informacji zwrotnej.

Indywidualne podejście.

Zakres szkolonych umiejętności jest indywidualnie ustalany i dopasowywany do potrzeb Państwa firmy oraz charakterystyki danych stanowisk pracy.

Doświadczeni prowadzący

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych specjalistów w danych dziedzinach oraz native-speakerów z doświadczeniem w środowiskach biznesowych.

Co sprawdza się na najlepiej?

Spotkania jeden-na-jeden z nauczycielem bezwzględnie przodują w rankingu metod uczenia języków obcych. Lekcje prowadzone przez profesjonalnych instruktorów językowych stanowią fundament ustrukturyzowanego i mierzalnego postępu językowego. Nasze doświadczenie oraz badania naukowe pokazały, że samodzielna nauka oraz kursy komputerowe są w stanie uzupełnić program treningowy adepta języka obcego, lecz nigdy nie odwzorują dobrodziejstw jakie niesie ze sobą interakcja twarzą w twarz.

ILT oferuje lekcje indywidualne oraz zajęcia w małych grupach skrojone na miarę potrzeb Państwa firmy. Nieustające zaangażowanie, pełne wyzwań środowiska nauki, symulacje realnych scenariuszy wydarzeń oraz śledzenie postępów to kluczowe elementy naszego treningu, który znacząco i zauważalnie napędza proces uczenia języka.

ILT Corporate Language Training przynosi wymierne rezultaty:

 

  • OSZCZĘDNOŚĆ 25 MINUT DZIENNIE – według informacji zwrotnych z naszych kursów prowadzonych na terenie firm. Do tego zysku przyczynia się: lepsza znajomość angielskiego lub niemieckiego, rozwinięcie szybkiego i wydajnego pisania oraz wykształcenie umiejętności klarownego prezentowania swoich pomysłów na spotkaniach.
  • WIĘKSZE ZAANGAŻOWANIE W SPOTKANIA SŁUŻBOWE – jak zauważają ci pracownicy, których praca polega na stosowaniu i przekazywaniu wiedzy specjalistycznej, nasz trening nauczył ich odważniejszego i bardziej konstruktywnego zabierania głosu w międzynarodowych dyskusjach, nawet z bardzo asertywnymi native-speakerami.
  • KLAROWNIEJSZE PREZENTACJE – umiejętność formułowania zwięzłego i jasnego przekazu po angielsku lub niemiecku to główny efekt naszych szkoleń z przygotowywania prezentacji.
  • BARDZIEJ PEWNI SIEBIE KIEROWNICY I MENEDŻEROWIE, którzy dzięki indywidualnym sesjom coachingowym uczą się jak nadawać spotkaniom porządny przez nich kierunek.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani próbnym kursem dla swoich pracowników, prosimy o kontakt:

Napisz do nas