Polityka bezpieczeństwa danych

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych w Szkole Językowej i Biurze Tłumaczeń Inter Lang & Text.

Realizacja wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) wygląda w firmie Inter Lang & Text następująco:

Firma Inter Lang & Text wykorzystuje wyłącznie dane osobowe, które otrzymała od Państwa w ramach prowadzonej działalności edukacyjnej i tłumaczeniowej. Dane te są przetwarzane tylko w celu przedstawiania Państwu ofert marketingowo–sprzedażowych, m.in. informacji o nowościach w ofercie programowej, nadchodzących wydarzeniach, promocjach, zniżkach dla stałych klientów itp.

Administratorem otrzymanych od Państwa danych osobowych jest Inter Lang & Text. W dowolnym momencie można zaktualizować swoje dane lub trwale je usunąć. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Inter Lang & Text, prosimy o przesłanie informacji zwrotnej Nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych.

Kto kontroluje Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są kontrolowane przez Inter Lang & Text i podlegają one ochronie na mocy przepisów prawa o ochronie danych osobowych:

Administrator:

Inter Lang & Text
Szkoła Języków Obcych • Biuro Tłumaczeń
mgr Jacek Czownicki
31-126 Kraków, Michałowskiego 1
tel: 12-6345-831, mail: kursy@ilt.pl

Kto ma dostęp do Państwa danych?

Nie przekazujemy Państwa danych żadnej stronie trzeciej, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Państwu naszych usług.

Jakie mają Państwo prawa?

Prawo dostępu do danych

W każdej chwili mają Państwo prawo do zażądania informacji o tym, jakie Państwa dane osobowe przechowujemy. Aby te informacje uzyskać, prosimy o kontakt mailowy pod adresem Moje dane osobowe.

Prawo do przenoszenia

W przypadku przetwarzania przez Inter Lang & Text Państwa danych osobowych na podstawie zgody lub zawartej umowy bądź też w sposób zautomatyzowany mają Państwo prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Państwa lub do innego podmiotu.

Prawo do poprawiania danych

Mają Państwo prawo do żądania poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia danych niekompletnych.

Prawo do usunięcia danych

Mają Państwo prawo do usunięcia w każdej chwili wszelkich danych przetwarzanych przez Inter Lang & Text, za wyjątkiem sytuacji wymaganych przepisami ustawowymi, wymogami rachunkowymi lub potrzebami dokumentacji (np. wystawione świadectwa, certyfikaty, poświadczenia wpłat, dokumenty czy tłumaczenia przysięgłe) – Usuń moje dane osobowe.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni

Mają Państwo prawo nie zgadzać się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analiz swojego profilu. Można zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego przez przesłanie informacji Proszę nie przysyłać informacji lub dzwoniąc na nr tel. +48 12 6345831.

 

Jak mogą Państwo korzystać ze swoich praw?

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony danych, dlatego wyznaczyliśmy grupę pracowników, którzy mają zagwarantować, aby Państwa dane były przetwarzane wiernie, w sposób transparentny i zgodny z prawem. Można się z nimi skontaktować po adresem kursy@ilt.pl.

 

Prawo zgłoszenia skarg w organie nadzorczym

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe w niewłaściwy sposób, prosimy o kontakt. Mają też Państwo prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

Administrator ILT