Matura z języka obcego
Egzamin maturalny

Kursy maturalne w ILT swoim materiałem obejmują przygotowanie zarówno do egzaminu maturalnego podstawowego, jak i rozszerzonego z języków angielskiego oraz niemieckiego.

Egzamin maturalny na poziomie podstawowym i rozszerzonym składa się z następujących części: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych oraz z wypowiedzi pisemnej. Znając potrzeby naszych kursantów, przygotowujemy zajęcia, które:

systematyzują już zdobytą widzę oraz pozwalają na rozwój nowych umiejętności,

uczą pisania odpowiednich form tekstowych takich jak email, wpis na blogu/forum, list formalny artykuł czy rozprawka,

rozwijają umiejętności słuchania i wychwytywania potrzebnych informacji,

kładą nacisk na przyswojenie słownictwa z aż 15 wymaganych zakresów tematycznych oraz znajomość środków stylistycznych,

pomagają w zrozumieniu strategii rozwiązywania typowych zadań egzaminacyjnych.

Terminy egzaminów maturalnych:

06.05.2020 (środa), godzina 9:00- język angielski, poziom podstawowy,

06.05.2020 (środa), godzina 14:00- język angielski, poziom rozszerzony

12.05.2020 (wtorek), godzina 9:00- język niemiecki, poziom podstawowy

12.05.2020 (wtorek), godzina 14:00- język niemiecki, poziom rozszerzony

 

Harmonogram kursów MATURA 2020 w ILT: 

KURS: ILOŚĆ GODZIN: DZIEŃ: GODZINA:
JĘZYK ANGIELSKI- MATURA PODSTAWOWA 36 godzin poniedziałek lub środa 16:00-17:30
JĘZYK ANGIELSKI- MATURA ROZSZERZONA 38 godzin poniedziałek lub środa 16:00-17:30
JĘZYK NIEMIECKI- MATURA PODSTAWOWA 36 godzin wtorek lub czwartek 16:00-17:30
JĘZYK NIEMIECKI- MATURA ROZSZERZONA 38 godzin wtorek lub czwartek 16:00-17:30
English 4 Teens
English 4 Teens

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEZNACZONY SPECJALNIE DLA KLAS 6 i 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

Chcesz podnieść swoje umiejętności językowe, a nie myślisz jeszcze o Egzaminie 8-klasisty? Ten kurs jest idealny dla Ciebie!

Szczegóły:

zajęcia dla uczniów na poziomie A2/B1

lekcje 2 razy w tygodniu (90 min), co daje 56 h lekcyjnych w semestrze

grupy maksymalnie do 10 osób

uczymy się języka w każdej formie – czytamy, słuchamy, piszemy i co ważne dużo mówimy!

Chcesz więcej informacji? Masz pytania? Zadzwoń, napisz lub przyjdź, czekamy na Ciebie!

KONTAKT

 

Harmonogram kursu English 4 Teens w ILT: 

KURS: ILOŚĆ GODZIN: DZIEŃ: GODZINA:
English 4 Teens 56 godzin poniedziałek/środa 
16:00-17:30
Egzamin ósmoklasisty z języka obcego
Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego

Co powinieneś wiedzieć o egzaminie ósmoklasisty:

Jest to rzecz nowa, po raz pierwszy egzamin został przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

Termin główny egzaminu dla szkół kończących naukę w semestrze wiosennym z języków obcych nowożytnych, to 23 kwietnia 2020 (czwartek), godz. 9:00.

Termin dodatkowy egzaminu z języków nowożytnych to 3 czerwca 2020 (środa), godz. 9:00.

Forma egzaminu:

Egzamin pisemny trwający 90 minut.

Arkusz egzaminacyjny obejmujący od 45 do 55 zadań ujętych w 12–15 grup tematycznych.

Zakres sprawdzanych umiejętności:

Znajomość środków językowych

Rozumienie wypowiedzi

Tworzenie wypowiedzi

Reagowanie na wypowiedzi

Przetwarzanie wypowiedzi

Nasz kurs dla ósmoklasisty usystematyzuje Twoją wiedzę i pozwoli Ci poczuć się pewnym swoich umiejętności. Nowoczesne metody nauczania pomogą Ci odpowiednio się przygotować, a w rezultacie cieszyć się bardzo dobrymi wynikami!

 

Harmonogram kursów EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020 w ILT:

 

KURS: ILOŚĆ GODZIN: DZIEŃ: GODZINA:
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY- JĘZYK ANGIELSKI 34 godziny czwartek 16:00-17:30
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY- JĘZYK NIEMIECKI 34 godziny czwartek 16:00-17:30