Warto uczyć się z nami

To rzetelna szkoła i zaangażowany zespół, polecam...
Jacek Czownicki
JĘZYK ANGIELSKI? JĘZYK NIEMIECKI? W KRAKOWIE? … WARTO UCZYĆ SIĘ Z NAMI …
POWSTALIŚMY JUŻ W 1990 ROKU –  PRZEMAWIA ZA NAMI DOŚWIADCZENIE I PASJA!
NAJLEPSZA SZKOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KRAKOWIE – NEWSWEEK 2002, LOVE KRAKÓW 2016!

Nasza metoda

= 4 x lepiej text

Elastyczność

w podejściu text

Jakość

I Wiarygodność text

Tradycja

I Doświadczenie text

  • Kursy języka angielskiego oraz kursy języka niemieckiego na wszystkich poziomach
  • Kursy specjalistyczne – Legal English, Business English, Wirtschaftsdeutch
  • Kursy standardowe oraz przygotowujące do uzyskania międzynarodowych certyfikatów
  • Zapisy na podstawie testu gramatyczno-leksykalnego i rozmowy z lektorem
  • Grupy maksymalnie 10-osobowe, indywidualne podejście, nacisk na komunikację
  • Platforma e-learningowa, sprzęt multimedialny, tablice interaktywne itp.
  • Bezpłatne zajęcia dodatkowe i mock exams – symulacje egzaminów międzynarodowych

KIEROWNICTWO SZKOŁY

Jacek Czownicki, MA

Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Humboldt-Universität, Berlin
Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg
NYU – New York University, NY

Managing Director
Methods, Program, Organization

Michael Doherty, MA

Uniwersytet Jagielloński, Kraków
LSE – London School of Economics

Managing Director
Methods, Program, Organization

ZESPÓŁ ILT – KURSY, TŁUMACZENIA, KONFERENCJE

Andrzej Nowak

Politechnika Krakowska

Administracja
IT, Kursy, Tłumaczenia

Agnieszka Pożoga, MA

Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Administracja
Tłumaczenia pisemne, kursy

Łukasz Czownicki

Akademia Ekonomiczna, Kraków

Administracja
Tłumaczenia ustne, Konferencje, Marketing

Dominika Knurowska, BA

Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Administracja
Kursy, Tłumaczenia Pisemne, FB

LEKTORZY ILT

Jacek Czownicki, MA

Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Humboldt-Universität, Berlin
Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg
NYU – New York University, NY

Teacher of English, Deutschlehrer
English in Medicine, Accounting, Law
Deutsch für Mediziner, Wirtschaftsdeutsch

Michael Doherty, MA

LSE – London School of Economics
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Teacher of English
English for Special Purposes
Business English, Corporate English

Damian Olejarski, MA

Uniwersytet Rzeszowski
VIVES University College, Belgia
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Teacher of English
Methods, adults, teenagers, IT in ELT
Matura, egzamin ósmoklasisty

Elżbieta Zabłocka, MA

Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Teacher of English
Methods, adults, teenagers
Standard & examination courses, ESP

Anna Walkowiak, MA

Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Instytut Języka Polskiego PAN

Lektor języka polskiego jako obcego
Dydaktyka języków obcych, psycholingwistyka
Teoria komunikacji, trener wewnętrzny

Paulina Pietrzyk, MA

Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Teacher of English
Methods, adults, online courses
Standard & examination courses, ESP

Roman Bator, MA

Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Karl-Franzens-Universität, Graz
Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków
Goethe Institut Göttingen

Deutschlehrer, Stufen A1-C1
Standardkurse, Prüfungsvorbereitung
Wirtschaftsdeutsch, Bankwesen

Dawid Borgosz, MA

Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg
Universität Konstanz
Universität Wien

Deutschlehrer, Stufen A1-C1
Berufsbezogenes Deutsch, Landeskunde
Digitale Medien im Deutschunterricht

Marcin Kiełbasa, LLB, PhD

Uniwersytet Jagielloński, Kraków
European University Institute, Florence
Università degli Studi di Bologna
Wilhelms-Universität, Münster

Teacher of English, Lawyer
Legal English, Financial English
Business English, Soft Skills

Bartosz Rogala, LLM

Uniwersytet Jagielloński, Kraków
University of Cambridge, Cambridge
Europa Institut, Saarbrücken

Teacher of English, Lawyer
Legal English, TOLES
Special Courses, Soft Skills

Małgorzata Sauer-Kołodziejczyk, MA

Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Deutschlehrerin, Stufen A1-C1
Standardkurse, Prüfungsvorbereitung
Abitur (Matura), Egzamin Ósmoklasisty

David Jagroop, BA Hons

Middlesex University, London

Teacher of English, Graphic Designer
Standard & Examination Courses ESL
Methods: adults, teenagers

Edyta Kulińska, BA

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Teacher of English
Methods, adults, teenagers
Standard & examination courses