Kurs LEGAL ENGLISH przygotowujący do egzaminu TOLES

Kurs Legal English obejmuje wszystkie zagadnienia prawne oraz językowe potrzebne do zdania egzaminu TOLES Advanced. Materiał realizowany jest na bazie zadań egzaminacyjnych, poczynając od TOLES Foundation, przez TOLES Higher aż po TOLES Advanced i stanowi dobre przygotowanie do egzaminu na każdym poziomie.

Przykładowe zagadnienia merytoryczne: 

Wprowadzenia do systemu prawnego w Anglii i Stanach Zjednoczonych. Prawo zobowiązań. Źródła prawa zobowiązań w Anglii. Zasada precedensów.

Władza ustawodawcza a władza sądownicza. Etyka zawodowa prawników. Język ustaw a jezyk umów, a tym umów gospodarczych. Prawo pracy. Umowa o pracę.

Prawo rzeczowe. Sprzedaż nieruchomości. Prawo Własności Intelektualnej. Prawo autorskie, znak towarowy, patent. Zdolność do czynności prawnych. Prawa strony trzeciej. Elementy umowy. Naruszenie praw umownych i odszkodowań. Nielegalność umów.

Prawo handlowe i Prawo spółek. Spółki osobowe a spółki kapitałowe. Wewnętrzna organizacja spółek.

Bankowość i finanse. Bilans, rachunek strat i zysków. Uznania, obciążenia.

Prawo deliktów. Pojęcia deliktów i ich rodzaje. Dalikty umyślne a delikty niedbalstwa. Odpowiedzialność ścisła. Prawo deliktów a prawo karne i prawo zobowiązań. Sprawy precedensowe.

Przykładowe zadanienia językowe: 

Terminologia dokumentów prawniczych, rozumienie i interpretacja tekstów prawniczych, formalny i nieformalny język prawniczy, pisanie i redagowanie listów i pism, gramatyka na poziomie zaawansowanym – właściwe stosowanie kolokacji oraz przyimków.

Dodatkowo kurs obejmuje: 

porównanie instytucji common law i prawa polskiego

techniki egzaminacyjne do egzaminu TOLES

tłumaczenie i sporządzanie wybranych umów

egzamin próbny

Jak wygląda nauka z nami?

Małe grupy- średnio około 6 osób, maksymalnie do 10 osób.

Minimalny poziom językowy niezbędny do uczestnictwa w zajęciach to B2.

Zajęcia prowadzą wykwalifikowani nauczyciele z wykształceniem prawniczym.

Otrzymujesz 20% zniżki na zakup podręczników.

 Nasza platforma internetowa pomoże Ci nadrobić zaległości.

Zajęcia odbywają się w jasnych, przestronnych salach.

 

Harmonogram kursu LEGAL ENGLISH+TOLES JESIEŃ 2018 i WIOSNA 2019 w ILT:

KURS: ILOŚĆ GODZIN: DZIEŃ: GODZINA:

Legal English + TOLES

112 godzin

wtorek/czwartek

18:30-20:00

 

 

Warto zobaczyć 🙂