Kurs przygotowujący do egzaminu toles w Krakowie

Standardowy kurs obejmuje wszystkie zagadnienia prawne oraz językowe potrzebne aby zdać egzamin TOLES Advanced. Materiał realizowany jest na bazie zadań egzaminacyjnych, począwszy od Toles Foundation i TOLES Higher, skończywszy na TOLES Advanced i stanowi świetne przygotowanie do egzaminu TOLES na każdym poziomie.

Przykładowe zagadnienia:

Merytoryczne: Wprowadzenie do systemu prawnego i zawodów prawniczych w Anglii i Stanach Zjednoczonych. Etyka zawodowa prawników. Prawo zobowiązań. Źródła prawa zobowiązań w Anglii. Władza ustawodawcza a władza sądownicza. Zasada precedensów. Język ustaw a język umów. Zdolność do czynności prawnych. Elementy umowy, konstrukcja umowy. Naruszenie praw umownych
i odszkodowanie. Prawa strony trzeciej. Nielegalność umów. Prawo handlowe i Prawo spółek. Rejestracja spółek. Spółki osobowe a spółki kapitałowe. Wewnętrzna organizacja spółek. Bankowość i finanse. Bilans, rachunek strat i zysków. Rachunek bieżący, rachunek oszczędnościowy. Uznania, obciążenia. Prawo deliktów. Pojęcie deliktów, rodzaje deliktów. Delikty umyślne a delikty niedbalstwa. Odpowiedzialność ścisła. Prawo deliktów a prawo karne i prawo zobowiązań. Sprawy precedensowe. Prawo Pracy. Umowa pracy. Warunki pracy. Nieuczciwe praktyki w stosunkach pracy.Prawo rzeczowe. Sprzedaż nieruchomości. Prawo Własności Intelektualnej. Prawo autorskie, znak towarowy, patent.

Językowe: Terminologia dokumentów prawniczych. Rozumienie i interpretacja tekstów prawniczych. Pisanie i redagowanie listów. Gramatyka na poziomie zaawansowanym – właściwe stosowanie kolokacji oraz przyimków. Formalny i nieformalny język prawniczy.

Dodatkowo kurs obejmuje:

– techniki egzaminacyjne do egzaminu TOLES

– tłumaczenie i sporządzanie wybranych umów

– egzamin próbny