KURSY WAKACYJNE JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRAWNICZEGO

JĘZYK ANGIELSKI PRAWNICZY DLA PRAWNIKÓW I APLIKANTÓW “Commercial law for law practitioners” TERMIN: 5-16 września, 1700 – 1915 ILOŚĆ GODZIN: 30 h lekcyjnych KOSZT: 600 zł OPIS KURSU: To wakacyjne szkolenie stanowi świetne usystematyzowanie tematyki prawa spółek dla prawników, którzy chcieliby poszerzyć grono swoich klientów o klientów zagranicznych lub podnieść jakość usług świadczonych w języku angielskim. Uczymy terminologii używanej na co dzień w pracy (np. …